Call us on  1

Monthly Archives: december 2019

Att köpa närproducerade produkter

Närproducerat, precis som begreppet närodlat, hörs ofta i sammanhang som berör livsmedel. Innebörden av dessa begrepp berör att produkten är producerad eller odlad i närheten av platsen som produkten köps på. Dock finns det inga specifika krav på vad som faktiskt är närproducerat, utan i Sverige syftar det generellt på produkter som är producerade lokalt […]

Read More