Flera risker med GMO

Precis som vi har skrivit innan är EU väldigt restriktiva med GMO. För EU är det viktigt att de produkter som kommer ut som är GMO är säkra för konsumenterna inom unionen. Väljer konsumenterna att köpa GMO ska de kunna känna sig säkra på att produkten de har köpt är ett säkert livsmedel att förtära. För att kunna hålla den höga nivån gör Efsa, EU´s livsmedelssäkerhetsmyndighet, en kontroll och riskbedömning av produkten. Ett exempel är att om majs som är GMO ska tillåtas på marknaden inom EU ska den vara precis lika säker att äta som majs om inte är GMO. För att ta det ett steg längre har Efsa till och med gjort en bedömning på honung där pollen kommer från GMO och konstaterat att den är lika säker att äta som honung med pollen från icke GMO.

Flera risker med GMO
Läs mer

Vad är GMO?

Något som har diskuterats väldigt mycket de senaste åren är mat som är GMO. Ofta hör vi namnet men vi vet inte helt och hållet vad det faktiskt innebär i praktiken. Eftersom tekniken är mycket omdiskuterad har EU ställt höga krav på hur den mat som har framställts genom GMO-teknik ska märkas. När man kommer som kund ska man veta om det man köper innehåller varor som på något sätt är genmodifierade organismer.

Vad är GMO?
Läs mer

Vad betyder egentligen ekologiskt?

Vi hör mer och mer att talas om ekologiskt i olika former, men vad är det egentligen och vad innebär det att någonting är ekologiskt. Vi ska gå igenom det här för att du ska ett bättre hum om vad det faktiskt innebär att välja ekologiskt och vad du hjälper till att bidra med.

Vad betyder egentligen ekologiskt?
Läs mer