Vad är GMO?

Något som har diskuterats väldigt mycket de senaste åren är mat som är GMO. Ofta hör vi namnet men vi vet inte helt och hållet vad det faktiskt innebär i praktiken. Eftersom tekniken är mycket omdiskuterad har EU ställt höga krav på hur den mat som har framställts genom GMO-teknik ska märkas. När man kommer som kund ska man veta om det man köper innehåller varor som på något sätt är genmodifierade organismer.

Vad är GMO?
Läs mer