Flera risker med GMO

Precis som vi har skrivit innan är EU väldigt restriktiva med GMO. För EU är det viktigt att de produkter som kommer ut som är GMO är säkra för konsumenterna inom unionen. Väljer konsumenterna att köpa GMO ska de kunna känna sig säkra på att produkten de har köpt är ett säkert livsmedel att förtära. För att kunna hålla den höga nivån gör Efsa, EU´s livsmedelssäkerhetsmyndighet, en kontroll och riskbedömning av produkten. Ett exempel är att om majs som är GMO ska tillåtas på marknaden inom EU ska den vara precis lika säker att äta som majs om inte är GMO. För att ta det ett steg längre har Efsa till och med gjort en bedömning på honung där pollen kommer från GMO och konstaterat att den är lika säker att äta som honung med pollen från icke GMO.

Flera risker med GMO
Läs mer