Produkter där ekologiskt är extra viktigt

Produkter där ekologiskt är extra viktigt

Att välja ekologiskt kan för många bli en stressig process, det är mycket som räknas in i att en produkt ska anses ekologisk eller inte, och det finns olika sätt att prioritera det ekologiska faktorerna. Det handlar inte bara om våra matvaror, och hur de kan vara besprutade, eller producerade av ett företag som inte hanterar sina utsläpp på ett ansvarsfullt sätt. Ekologiskt rymmer många olika produkter och många tankesätt. Utöver mat kan det gälla kläder och olika typer av dagligvaror, alla med olika kriterier som kan vara mer eller mindre viktiga för just dig att överväga.

Läs mer