Den största ekomärkningen i Sverige – KRAV

Idag är KRAV den märkningen som är mest känd när det kommer till livsmedelsvaror som är ekologiska. KRAV står inte bara för att varan är ekologisk utan att den dessutom uppfyller höga krav vid produktionen. Det gäller allt från klimatpåverkan, socialt ansvar, hälsa och omsorgen för djuren. En produkt som är märkt med KRAV kontrolleras en gång varje år för att se till att varan uppfyller kraven.

Den största ekomärkningen i Sverige – KRAV

Det första vi tänker på när det kommer det som är KRAV-märkt är att det är ekologiskt, men en KRAV-märkning är mer än så. Väljer du att köpa KRAV väljer du också att djuren ska få en bättre tillvaro oavsett om de föds upp för slakt eller mjölkproduktion. Bönderna som har KRAV-märkt jordbruk får en bättre arbetsmiljö och maten har inte producerats med GMO. En av de största skillnaderna är att KRAV-märkningen ställer högre krav på den djurhållningen för att få märkningen. För att bli godkänd för ekologisk märkning i EU ställs det inte lika hårda krav som för att få KRAV-märkningen när det kommer till klimatpåverkan. Det är inte bara svenska varor som kan få en KRAV-märkning utan även utländska varor kan få den. I praktiken innebär det att du kan välja att göra en positiv skillnad på klimat och levande väsen var de än befinner sig i världen när du väljer KRAV-märkta produkter.

KRAV eller ekologiskt?

Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan det som är KRAV och det som är ekologiskt, men precis som vi har nämnt innan har KRAV lite hårdare krav än de regler EU har satt för att en vara ska få märkas ekologiskt. KRAV ställer dessutom krav på saker som går utom det ekologiska.

KRAV eller ekologiskt?

Djur prioriteras högre inom KRAV. Kraven för hur slakt ska gå till är högre för djurens välfärd och även grisar får gå ute. Kraven på att produkterna är hälsosamma är större. Färre tillsatser är tillåtna och exempelvis nitrit är inte tillåtet inom KRAV. Det arbete som görs för att se till våran miljö är hårdare  och exempelvis zoner för gödning mot vattendrag finns för att inte vattendragen ska riskera att drabbas av övergödning i onödan. Körningen av fordon inom KRAV kräver att förarna ska ha genomgått utbildning i hur man kör mer sparsamt. Dessutom ska elförbrukningen vara av förnybar energi. Större krav på det sociala ansvaret hos arbetsgivarna finns och det gynnar i sin tur de som arbetar. När det kommer till KRAV har det ett större spann på hur märkningen kan gå till. Här inkluderas även branscher som restaurang och fiske. För den enskilde konsumenten finns det dessutom möjlighet att vara med och påverka vilja regler som ska gälla för KRAV.

KRAV står för kvalitet och trovärdighet

KRAV har helt klart tagit kvalitet för både natur, djur och människor ett steg längre. Dessutom har KRAV ett bra rykte sedan länge och det är helt klart ett kvalitetsmärkning att lita på. Precis som när det gäller att välja ekologiskt kan man medvetet välja att göra små förändringar för att byta ut det man konsumerar till KRAV allt eftersom för att vara med och påverka våran värld.