Jordbruk

Ekologisk köttproduktion

Vi har ju länge drivit ett jordbruk med både köttdjur, getter och grisar. Under en lång tid har vi pratat om att utöka vår verksamhet till att bli helt ekologiska och även att öppna gårdsbutik med restaurang. Drömmen vore att kunna servera allt från ekologisk glass till kött från egen produktion. Men även att kunna erbjuda ett helt ekologiskt sortiment.

Därför kändes det som ett perfekt tillfälle att dölja med när vår regionala LRF-förening skulle anordna en studieresa till Skottland som hade fokus på just ekologiska produkter med inriktning på kött. Jag ska försöka summera lite saker vi lärde oss under resan. Miljökonsekvenserna av köttproduktionen varierar på grund av det stora utbudet av jordbruksmetoder som används runt om i världen. Det har visat sig att alla jordbruksmetoder har olika effekter på miljön. Några av miljöeffekterna som har förknippats med köttproduktion är förorening genom användning av fossilt bränsle, animaliskt metan, avloppsvatten och vatten- och markförbrukning.

Svinhus
Svinhus

Globala konsumtionen ökar

Förändringar i efterfrågan på kött kan förändra miljöpåverkan av köttproduktion genom att påverka hur mycket kött som produceras. Det har uppskattats att den globala köttkonsumtionen kan fördubblas från 2000 till 2050, mestadels som en följd av ökande världsbefolkning, men också delvis på grund av ökad köttkonsumtion per capita. Global produktion och konsumtion av fjäderfäkött har nyligen ökat med mer än fem procent per år. Trenderna varierar mellan boskapssektorerna. Exempelvis har den globala konsumtionen av fläsk per capita ökat (nästan helt på grund av förändringar i konsumtionen i Kina), medan den globala konsumtionen av kött från idisslare har minskat.

Köttproduktion är en av de främsta orsakerna till utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar av partiklar i atmosfären. Denna typ av produktionskedja producerar rikliga biprodukter; endotoxin, vätesulfid, ammoniak och partiklar (PM), såsom damm, släpps alla tillsammans med ovannämnda metan och CO2. Förutom det har även förhöjda utsläpp av växthusgaser associerats med luftvägssjukdomar som astma, bronkit och KOL, samt ökade chanser att få lunginflammation från bakteriella infektioner.

Vi äter nio kossor per år

Varje år föder vi upp och äter 65 miljarder djur, det är nio djur för varje person på jorden och det har en stor inverkan på vår planet. Tänk då även på att i stora delar av världen äts det väldigt lite kött på grund av fattigdom, så i den här delen av världen äter vi ännu mer kött. Frågan är vilket kött vi ska äta om vi vill vara en miljövänlig köttätare, och om det ens går att vara det? Ska man köpa kyckling eller nötkött? Spelar det roll om man köper ekologiskt om köttet ändå kommer från Brasilien?

Cirka 30 procent av de grödor vi odlar matas våra djur med. De senaste livsmedels- och jordbruksorganisationsrapporterna från FN tyder på att boskapen är ansvarig för 14,5 procent av de konstgjorda utsläppen av växthusgaser, samma mängd som produceras av alla världens bilar, flygplan, båtar och tåg.

Ätandet ökar

Som om det nu inte var tillräckligt skrämmande, förutspås köttförbrukningen att fördubblas under de kommande 40 åren eftersom människor globalt blir rikare. Så hur kommer världen att klara sig, kommer våra resurser att räcka?

I Flint Hills i Kansas, USA, finns några av världens största konsumenter av kött och även vidöppna prärier för boskapen att vandra på. Här sköts boskapen fortfarande av cowboys och cowgirls, precis som de senaste 150 åren. Kossorna tillbringar livet genom att vandra på präriens kullar för att äta gräs tills det är dags att bli slaktade. Det verkar i alla fall vara en idyllisk jordbruksform.

Ändå finns det ett stort problem. Beväpnad med en lasermetandetektor, som vanligtvis används för att upptäcka farliga gasläckor, har man gjort mätningarn i en flock kossor. Samma höga värden som visades skulle ha fått larmen att gå på en oljerigg om mätningarna gjordes där.

Korna producerar enorma mängder metan. En enda ko kan släppa av sig upp till 500 liter metan varje dag. Multiplicera det med de 1,5 miljarder nötkreatur vi har på vår planet och det är mycket gas. Och det har en enorm miljöpåverkan eftersom metan är en 25 gånger potentare växthusgas än koldioxid.

Sammanfattningsvis en bra resa

All denna info tog tid och energi att ta in, vi fick lära oss mer och mer om det under resans gång med alla de olika studiebesöken på köttgårdar. Sista kvällen var vi i Glasgow och vi skulle ut på en avslutningsmiddag. Vi hade checkat in på ett väldigt mysigt hotell i centrum. Vi fick en timme på oss att vila eller fräscha upp oss innan avslutningsmiddagen. Jag var först att anlända hotellobbyn så jag beställde ett glas bubbel i baren och satte mig och bläddrade bland apparna i mobilen. Till slut fastnade jag i att spela, först på MiniClip men blev less så gick över till PokerStarsCasino istället. Jag hann dock inte spela så mycket innan de andra kursdeltagarna började komma en efter en och jag lade undan mobilen.

När alla hade kommit så tog vi en drink tillsammans innan vi gick vidare till den populära köttrestaurangen vi bokat bord på. Och jag måste säga att det var helt fantastiskt gott, vi beställde en avsmakningsmeny och allting var bara så perfekt.

Ekologiska köttprodukter
Ekologiska köttprodukter