Ekologisk mjölk

I en tid när miljöfrågor och hållbarhet blir allt viktigare för konsumenten ökar också populariteten bland de ekologiska produkterna. Men vad innebär ekologisk mjölk rent konkret och vilka kriterier måste bonden följa för att få kalla sin mjölk ekologisk? Det ska vi kika närmare på i den här artikeln.

Vad är egentligen ekologisk mjölk

Om man får kalla sin mjölk ekologisk beror i stora drag på hur korna tas hand om. Det finns en hel del kriterier enligt KRAV-märkningen som måste uppnå innan man får kalla sin mjölk ekologisk. Till exempel måste kon ha skötts om enligt KRAV-märkningens regler i minst ett halvår. Om kon har befunnit sig på en ekologisk gård i mindre än ett år kan man heller inte sälja köttet som ekologiskt. Krav-märkningen står för ”Kontrollorganisation av ekologisk produktion” och den främsta skillnaden mellan krav-märkning och exempelvis Eu:s ekologiska märkning är att krav-certifieringen garanterar en högre levnadsstandard och välbefinnande hos djuren.

Fördelarna med att välja ekologiskt

Även om ekologisk mjölk tenderar att vara lite dyrare finns det många fördelar som väger upp priset. Mjölken innehåller en högre halt av omega 3 och andra ämnen som är nyttiga för oss människor. Dessutom måste gårdarna som erbjuder ekologisk mjölk följa hårda regler för hur de ska ta hand om sina djur, vilket leder till en bättre djurhållning i längden. Korna måste till exempel få gå i lösdrift, vilket innebär att de inte behöver stå uppbundna utan de kan gå omkring fritt. De får också spendera mer tid ute och får därför också större möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden.

Det finns också regler kring att kalvarna måste få dia av kon i minst 24 timmar och sedan dricka helmjök i tre månader. Att handla ekologisk mjölk är inte bara bättre för hälsan och för djuren, det bidrar också till en bättre miljö. Den ekologiska mjölkproduktionen får nämligen inte använda sig av foder som innehåller GMO, alltså genmodifierade organismer. Det finns också regler angående vilka ämnen bonden får använda sig av för att förlänga hållbarheten på spannmålet. Bönderna som producerar ekologisk mjölk får inte heller använda sig av syntetiska bekämpningsmedel på deras gårdar, vilket leder till att mindre gifter hamnar i vår natur. Dessutom måste man använda sig av växelbruk, som innebär att man odlar olika grödor på sin mark varje år. Det gör att marken inte blir angripen av skadedjur lika lätt. Utan syntetiska bekämpningsmedel trivs också fler djurarter i markerna och det gör att den biologiska mångfalden förbättras, vilket är väldigt viktigt för vår natur och miljö.

Att handla ekologisk mjölk

Nu för tiden har många konsumenter blivit väldigt miljömedvetna och sett fördelarna med att välja ekologiska livsmedel. Därför finns det också ett relativt stort utbud även av den ekologiska mjölken, vilket gör att det lätt att få tag på den i de flesta mataffärer. Många producenter som arla och skånemejerier erbjuder dessutom sina kunder ett stort ekologiskt sortiment. Läs noga på mjölkförpackningen och håll utkik efter den gröna och vita krav-loggan för att vara säker på att mjölken är ekologisk.