Flera risker med GMO

Precis som vi har skrivit innan är EU väldigt restriktiva med GMO. För EU är det viktigt att de produkter som kommer ut som är GMO är säkra för konsumenterna inom unionen. Väljer konsumenterna att köpa GMO ska de kunna känna sig säkra på att produkten de har köpt är ett säkert livsmedel att förtära. För att kunna hålla den höga nivån gör Efsa, EU´s livsmedelssäkerhetsmyndighet, en kontroll och riskbedömning av produkten. Ett exempel är att om majs som är GMO ska tillåtas på marknaden inom EU ska den vara precis lika säker att äta som majs om inte är GMO. För att ta det ett steg längre har Efsa till och med gjort en bedömning på honung där pollen kommer från GMO och konstaterat att den är lika säker att äta som honung med pollen från icke GMO.

Flera risker med GMO

Det är inte bara som livsmedel GMO-växterna blir bedömda. EU har också valt att göra en bedömning ur ett miljöperspektiv. Det betyder att växterna inte kan växa till och bli ett ogräs eller på andra sätt orsaka negativa konsekvenser för den närliggande miljön. När det är kontrollerat kan växten godkännas. Vi gör även bedömningar för vad som får odlas i Sverige och här är det Jordbruksverket som är motsvarigheten till Efsa.

Konsumenterna kan få tycka till

EU kör inte bara över konsumenterna utan de har möjlighet att tycka till och komma med synpunkter när nya växter har blivit godkända av Efsa. De nya utlåtandena publiceras på EU-kommissionens webbplats och alla inom EU har sedan rätt att komma med sina synpunkter på det Efsa har kommit fram till. Det går bra att lämna de synpunkter man har på svenska även om informationen är på engelska. De skickas sedan till EU-kommissionen direkt och allt kollas igenom .

Konsumenterna kan få tycka till

Noggrann märkning av GMO inom EU

För EU är det viktigt att konsumenterna ska ha en bra överblick om de handlar GMO eller inte. Därför har lagstiftningen inom EU vad gäller märkningen av GMO satt upp en hög och hård standard. Märkningen ska vara tydlig och konsumenten ska lätt kunna välja om den vill köpa GMO eller ett vanligt konventionellt livsmedel. När det kommer till vilka varor som ska märkas gäller det oavsett om de innehåller, har lite av det eller har framställts med hjälp av GMO. För en kund som står i butiken och ska välja kan den känna igen en vara med at den till exempel är märkt med ”framställd av genetiskt modifierad soja” på en produkt som innehåller soja som är GMO. Märkningen gäller också om det är en produkt som innehåller raps som framställts genom GMO. Det kan vara rapsolja som gjorts på GMO-raps eller socker som har producerats med hjälp av GMO-sockerbetor. När det kommer till slutprodukten och innehållet av GMO ska märkningen vara på även om det inte längre finns kvar något från det som från början var GMO och nu inte längre har något GMO-DNA kvar.

Det är tillverkarna själva som ska se till att märkningen går rätt till när produkter innehåller GMO. Livsmedel passerar ofta flera led innan det blir en slutprodukt och informationen ska föras vidare i varje led för att konsumenterna ska kunna få korrekt information.