Fördelar med att äta ekologisk mat

Att äta så mycket ekologisk mat som man kan och har budget för är inte bara bevisat att ge flera hälsofördelar. Väljer man mer ekologisk mat i varuhandeln gör man också naturen en tjänst i och med att ekologisk odling är mer skärpt, kontrollerad och snällare mot moder jord. Detta då man inte använder samma gifter på grödorna som man använder vid traditionella odlingar med vanligt konstgödsel.

Fördelar med att äta ekologisk mat

Om man fortfarande är lite osäker på varför man ska välja ekologisk mat vid sin nästa butiksrunda ska man läsa denna informativa artikel som listar de fördelar som ekologisk mat kan ge för både kroppen och jorden.

Varför ska man köpa ekologisk mat?

När man odlar är det viktigt att man har hela den omkringliggande naturen och dess insekter och djur i åtanke. Vid traditionella odlingar där man använder sig av olika gifter och bekämpningsmedel kan man faktiskt förstöra naturen kring fälten då djuren helt enkelt inte mår bra av det onaturliga PH-värdet i marken. Dessutom kan inte bin och humlor verka fritt och pollinera blommor och växter vilket i sin tur gör att mindre växter kan leva omkring fälten och träden blommar inte på ett lika naturligt sätt. Om man däremot väljer ekologiska grödor så väljer man också en rikare natur med en bättre mångfald där människors odlingar då inte förstör naturens ekosystem och djurrike.

Många bönder är lite rädda för att byta till en ekologisk farm då man inte kan använda bekämpningsmedel på samma sätt. Men skadedjur går att bekämpa med naturliga medel som är lika effektiva som de bekämpningsmedel som innehåller en hel del gifter. Bekämpningsmedel påverkar allting runt omkring och det är därför nödvändigt att fler bönder väljer ekologiskt och att fler personer då sedan stöttar detta genom att köpa böndernas grödor. En av den största och viktigaste anledningen till varför man bör köpa mer ekologiskt är att det gör stor skillnad för klimatet och koldioxidutsläpp i luften. Genom att köpa ekologiska grödor hjälper man jorden för att den ska kunna byggas upp igen och bli mer stabil. Där den inte kvävs av onödiga gifter som förstör marken, gör att djuren mår sämre och som förstör den naturliga mångfalden.

Ekologisk mat för en bättre hälsa

Men det är inte bara för jordens skull som man bör äta mer ekologiska grödor. Att investera lite extra på att äta en ekologisk kost är bevisat att ge en hel del hälsofördelar. Framförallt då grödorna är fria från bekämpningsmedel som i sin tur gör en stor skillnad för kroppens celler och upptag av kostens vitaminer och mineraler.

Ekologisk mat för en bättre hälsa

Dessutom om jordens luft blir renare så mår vi bättre. Det finns helt enkelt inga anledningar till varför man inte bör välja ekologiskt nästa gång man handlar. Självklart handlar det också ofta om att folk vill köpa mer ekologiskt men helt enkelt inte har rätt budget för det. Så länge man köper några basprodukter som kaffe och bananer som är ekologiskt odlade gör man stor skillnad. Dessutom kommer utbudet att expandera ju fler personer som väljer ekologiskt. Så nästa gång man ska handla är det viktigt att man väljer rätt. Välj ekologiskt och gör skillnad.