Gör det enkelt att gå över till eko!

Du behöver inte göra en drastisk ändring om du vill gå över till mer eko. Det gäller att förändra i en takt som är praktisk genomförbar. Ett bra sätt att börja kan vara med de varor du handlar ofta. På det viset blir den procentuella förändringen större än om du väljer att börja med varor som du förbrukar väldigt lite av. Ett annat bra tips är att välja varor du verkligen känner skillnad i smak på. På det sättet får du dessutom en morot och känner att du har gjort skillnad genom att gå över till mer ekologiskt.

Det finns några varor som har stor påverkan om de är ekologiska eller icke-ekologiska. Listan kommer här och den största boven när varorna är icke-ekologiska är det faktum att de används stora mängder bekämpningsmedel. Det påverkar både din hälsa på kort sikt och lång sikt och för arbetarna ute på odlingarna gör du verkligen en skillnad när du stöder ekologisk odling. Arbetarna på odlingarna är de personer som far mest illa av att hantera bekämpningsmedlen. Skillnaden vi som konsumenter kan göra är att mer och mer gå över till att handla ekologiskt och på det viset få ägarna till odlingarna att välja ekologisk odling istället för konventionell.

Kaffe

Många dricker kaffe dagligen och känner till de negativa effekterna det har på hälsan, men få personer vet att det är en av de växter som utsätts för mest bekämpningsmedel. Skadorna blir stora på både djur, natur och människor när det gäller de bekämpningsmedel som används. Därför är kaffe en av de allra viktigaste livsmedlen att välja ekologiskt.

Kaffe

Bananer och vindruvor

Här är två frukter som det mer och mer kommer fram innehåller höga halter av bekämpningsmedel. Betänk att de även innehåller stora mängder som du som konsument får i dig. Vindruvor är en av de största bovarna i frukt och grönsaksdisken och stickprov har visat på att en enda vindruva kan innehålla uppemot 20 olika bekämpningsmedel. Både arbetare och deras barn kan få skador av bekämpningsmedlen.

Mejeriprodukter av olika slag

Genom att välja mejeriprodukter som är ekologiska kan man bidra mycket till den svenska välfärden för djuren och till den svenska naturen. I ett större perspektiv är det inte bara djuren och människor som förtär produkterna som får det bättre utan även våra svenska vatten hålls mer fräscha utan kemikalier och det vilda djurlivet och den svenska floran trivs bättre.

Kött

När det kommer till köttproduktionen har de ekologiska djuren ett betydligt bättre liv än de som lever inom ett konventionellt jordbruk. Precis som när det gäller de ekologiska mejerivarorna gör även köttproduktionen mycket för det svenska landskapet. Valet att välja naturbeteskött från Sverige finns också, samt att välja att dra ned på köttkonsumtionen.

Potatis

Här finns det en vara som verkligen borde gå över till att blir mer och mer ekologisk i de svenska hushållen. Potatisen är faktiskt en av de grödor i Sverige som besprutas allra mest. De här bekämpningsmedlen kommer idag ut i våra svenska vatten och för att värna om dem bör vi börja se över odlingen av potatis. Konsumenterna är de som styr vad som odlas därför bör vi öka på efterfrågan genom att köpa mer ekologisk potatis.

Potatis