Skillnaden mellan ekologiskt och icke ekologiskt kaffe

En av de allra viktigaste livsmedlen att byta ut hemma är kaffe. För de som dricker kaffe är det ofta något som intas regelbundet och genom att börja köpa ekologiskt istället för icke ekologiskt kan göra stor skillnad. Just det faktum att det är något som förtärs dagligen tillsamman med det faktum att det är en av världens mest besprutade grödor gör att det helt klart gör stor skillnad för naturen och din kropp att välja ekologiskt.

Skillnaden mellan ekologiskt och icke ekologiskt kaffe

Vi svenskar har en tradition av att fika och det är antagligen en av anledningarna till att vi ligger i topp  i världen vad gäller kaffedrickande. Tänk att vi i snitt dricker runt 1000 koppar kaffe per person och år i Sverige. Sett till antal invånare i landet är vi inte så många om vi jämför med andra länder runt o i världen, men vi dricker desto större andel av det kaffe som produceras. Befolkningsmässigt står vi för en promille av alla på jorden och sett till kaffekonsumtionen står vi för en procent.

Ekologiskt kaffe gör stor skillnad

Med de siffrorna i bakhuvudet kan vi snabbt konstatera att vi kan göra rätt stor skillnad om vi väljer att ta det ekologiska kaffet i butiken. Idag är det bara sju av 100 som väljer ekologiskt och även om antalet har ökat finns det många fler som skulle kunna bidra genom att välja ekologiskt. Ett år var kaffe en riktigt raket när det kom till att KRAV-märkt ökade. Det var 2014 som det ekologiska kaffet ökade med hela 32 %. Sett till var det ekologiska kaffet säljs är det i första hand i Europa och USA där 90 % av den totala mängden ekologiskt kaffe säljs. Det land som är störst på icke ekologiskt kaffe är Brasilien. Landet räknas även till det land som använder mest bekämpningsmedel. Av den totala produktionen kaffe kommer hälften från Vietnam och Brasilien, därefter kommer Etiopien och Peru som båda två har en stor produktion av kaffe.

Ekologiskt kaffe gör stor skillnad

När det kommer till ekologiskt kaffe är Etiopien det land som har störst potential att utöka sin produktion. Här växer kaffe vilt och vad gäller bekämpningsmedel används det nästan inget alls som är kemiskt. De använder väldigt lite konstgödsel också. De svenska företagen importerar mycket av sitt kaffe härifrån.

Problem med icke ekologiskt kaffe

 Ibland kan det vara svårt att motivera sig att välja det kaffe som är dyrare eftersom kaffe är ganska dyrt redan från början, men med kunskap om varför man väljer ekologiskt före icke ekologiskt blir valet lättare. Många av de bekämpningsmedel som används på kaffeplantagerna är sådana som inte ens är tillåtna och godkända inom Europa. Det är inte bara natur och djur som dessa gör stor skada på och till och med kan döda, utan även människor. När dessa kemiska ämnen används ute på plantagerna minskar både växtarter och djurarter i närheten och på sikt skadar det naturen i ett större perspektiv.  En obalans skapas vilket leder skador från svampar och insekter ökar på grödorna och de besprutas ännu mer och detta leder till en ond cirkel. Därför är det bättre att välja ekologiskt för att gynna miljön och djuren likväl som människorna både nu och i framtiden.