Vad är GMO?

Något som har diskuterats väldigt mycket de senaste åren är mat som är GMO. Ofta hör vi namnet men vi vet inte helt och hållet vad det faktiskt innebär i praktiken. Eftersom tekniken är mycket omdiskuterad har EU ställt höga krav på hur den mat som har framställts genom GMO-teknik ska märkas. När man kommer som kund ska man veta om det man köper innehåller varor som på något sätt är genmodifierade organismer.

Vad är GMO?

Förändring och förbättring av växter har funnits länge inom jordbruket

GMO är egentligen inte något nytt påfund utan något som vi människor har hållit på med genom alla tider. I praktiken handlar det om att förbättra de växter man redan har för att de ska producera mer eller vara mer motståndskraftiga mot olika påfrestningar. Det här gör man genom att arvsmassan växterna har förändrats. För att förklara det på ett annat sätt förändras man växternas gener. När man ska göra det här behöver man korsa växterna och det görs genom förädlingsmetoder. När utvecklingen av genteknik har gått framåt har det lett till att möjligheterna att förbättra växterna har ökat. Grödor har snabbt kommit att bli betydligt mer tåliga för ohyra och producerar mer. Det här har dock förändrat förädlingen och den är inte längre likadan som den traditionella. Det är just här debatten kring GMO har kommit in och det har blivit väl debatterat genom åren.

Hur går GMO till idag

Idag är en vanlig metod för att göra en växt mer resistent mot olika angrepp att man tar gener från en jordbakterie och sedan för över den in i växten. Det här sättet används för att öka växtens resistens mot insektsangrepp. För odlaren blir det lättare eftersom denne inte behöver använda lika mycket bekämpningsmedel jämfört med en växt som är mer känslig för angrepp. En gröda som också har blivit GMO är potatis. I den har man lyckats få till högre motståndskraft mot brunröta och har på det sättet minskat behovet av att använda bekämpningsmedel. De här potatisarna odlas och säljs inte inom EU. För att öka näringsinnehållet används även genteknik. Den här utvecklingen har lett till att vi idag har raps som har bättre sammansättning av olja och en del ris som har högre innehåll av A-vitamin. Gentekniken kan användas till mer när det kommer till att förbättra livsmedlen och det gäller förutom vitaminer även aminosyror och enzymer. Det finns grödor som har blivit mer genetiskt modifierade än andra och det är majs, raps, bomull och soja. EU är lite mer restriktivt än många andra ställen runt om i världen vad gäller GMO, men vi har ändå en del växtsorter som har blivit godkända. Det är majs, soja, sockerbeta och raps. Det är inte heller alla länder inom EU som odlar med majs som är GMO utan det är Polen, Frankrike, Slovakien, Portugal, Rumänien, Tjeckien, Tyskland och Spanien. Totalt sett inom EU finns det bara knappt hundra produkter som är godkända och innehåller genetiskt modifierade växter och på den svenska marknaden finns det idag bara ett fåtal.

Hur går GMO till idag