Vad skadar bekämpningsmedlen som sprutas på kaffe?

I förra inlägget gick vi igenom några punkter på vad kaffe kan skada på kort och lång sikt, men det finns även fler saker som bekämpningsmedlen skadar.

Det är svårt att nämna alla faktorer som gör att ekologiskt är bättre i ett enda inlägg och även om allt inte kommer med kan man få sig en bra överblick över hur stor skada icke ekologiska produkter kan göra på miljö, natur, djur och människor. Det finns bara en upplaga av Jorden och den måste vi vara rädd om.

Bekämpningsmedlen kommer ut i naturen

I Brasilien görs självklart många olika reportage och studier på hur bekämpningsmedel påverkar miljön och en skrämmande rapport om hur kemiska bekämpningsmedel kommer ut i grundvattnet talar väl om hur illa det kan gå. Om grundvattnet förorenas på det sättet kan hela befolkningen komma att bli hotade. Även om de inte får skador direkt kommer de förr eller senare. Någonstans börjar naturen säga ifrån och de arbetare som jobbar på plantagen drabbas ofta av förgiftningsskador. Tänker man dessutom att det inte bara är ett enda bekämpningsmedel som används utan att det ofta är flera olika sätter det lite bättre perspektiv på det. Det gjordes även en studie där vattendrag i närheten av kaffeodlingar gjorde och hela 24 stycken olika bekämpningsmedel hittades. Eftersom det är kemiska bekämpningsmedel är det inget som naturligt hör hemma i naturen.

Vad är bekämpningsmedel?

För att få lite mer kännedom om vad bekämpningsmedel är kan vi gå igenom några av de som används för kaffeodlingar. För att bekämpa ogräs använder man sig av herbicider och för att bekämpa insekter används insekticider. Svampsjukdomarna bekämpas med fungicider. De kemikalier som finns i blandningarna är endosulfan, disulfoton, metylparation, parakvat, lindan och klorpyrifos. Du kanske inte har hört talas om dessa innan och det beror antagligen på att de inte är tillåtna inom EU. Valet av kaffe i butiken gör stor skillnad. Det skiljer väldigt mycket länderna emellan hur mycket som används. För att göra en jämförelse med hur mycket som går åt kan vi använda det svenska livsmedel där det används mest bekämpningsmedel nämligen potatis. För en hektar odling med potatis används i snitt ca tre kg bekämpningsmedel jämfört med hela 15 kg bekämpningsmedel på ett kaffeplantage i Brasilien. Lägg då till att det dessutom är betydligt giftigare bekämpningsmedel på kaffeplantagen.  Parakvat som är ett av de allra vanligaste bekämpningsmedlen förbjöds i Sverige redan 2007. Det har dödat många arbetare som använt det och så lite som en tesked är dödligt för en människa. Endosulfan ska vara förbjuden att använda enligt Stockholmskonventionen som har undertecknats av de flesta länder som producerar kaffe, även Brasilien, men det finns källor som säger att det används trots att länderna påstår att det inte används. Nästa gång du går i butiken och ska köpa kaffe kan du ha de här sakerna i åtanke och tänka på att välja ekologisk. Det är ett bra val för alla.

Vad är bekämpningsmedel?