Varför välja ekologiskt kött?

Ekologiskt kött är en trend som kommit på senare och år och blir mer och mer stark för varje år.

Ekologiskt kött är en trend som kommit på senare och år och blir mer och mer stark för varje år.

Vi svenskar är måna om vår natur och våra djurs välfärd. Dessutom har vi förstått att ekologiskt betyder mindre tillsatser, antibiotika, konstgödsel och framför allt kemiska bekämpningsmedel. Ett av de starkaste argumentet som ekologiskt kött marknadsförs är att det innehåller mindre antibiotika jämfört med konventionellt uppfött kött. Vi har dessutom mer och mer börjat intressera oss för att maten är närproducerad. Idag ser vi det som ett stort plus om den mat vi äter på restaurang är närproducerad och om den mat som serveras i skolan är närproducerad. Det är ett stort steg mot att få en bättre kvalitet på köttet rent generellt och gynnar den ekologiska produktionen. Det här är något som inte bara gynnar våran miljö och våra kroppar utan även den svenska ekonomin och våra bönders företagande. När vi väljer ekologiskt ser vi också till att den svenska djurhållningen blir bättre. I butiken finns det tre olika val när det kommer till att välja bättre kött och det är ekologiskt, kravmärkt eller närproducerat. Idag märks även kött som från djur som har gått på naturbeten och det är ännu ett steg i rätt riktning. Väljer man närproducerat eller kravmärkt vet man att djuren har fått vistats mycket utomhus och gått på beten. De har haft ett liv som legat nära de naturliga behoven varje djurart har. Väljer vi att köpa kött som kommer från utlandet är det osäkert hur djurens liv har varit och många gånger kan djuren leva under väldigt dåliga förhållanden. Många ser på prislappen i butiken och konstaterar att det kött som är märkt närproducerat, kravmärkt eller ekologiskt är dyrare, men det innebär också en kvalitetsmärkning. Möjligheten att konsumera en mindre mängd och se till att kvaliteten är högre är ett val om ekonomin inte vill räcka till.

Gör ditt val och satsa på kvalitet!

Generellt har kött en påverkan på våran kropp som ofta är negativ. Det gör det ännu viktigare att välja kött av bra kvalitet. Hälsoriskerna är många med att äta kött och vi blir mer och mer upplysta i vad det innebär att konsumera mycket kött. Valet att konsumera mindre kött kan därför bli enklare med mer kunskap om vad kött innebär för kroppen. Dessutom räcker budgeten till att köpa tillbehör till köttet längre om vi väljer att äta en mindre mängd av högre kvalitet.

Anledningarna till att välja ekologiskt kött är många

Anledningarna till att välja ekologiskt kött är många

När du väljer ekologiskt kött vet du att det du stoppar i dig innehåller lite eller inga bekämpningsmedel, gödselmedel, antibiotika eller andra kemikalier. Dessutom föds inte djuren upp på hormoner av olika slag utan du köper rent kött. Vi blir friskare i längden när våra kroppar inte behöver lagra ämnen som inte är naturliga för oss. Många ämnen gör att vi går upp i vikt när vi lagrar dem i kroppen och att välja kött utan dessa gör att du lättare håller din idealvikt. Det ekologiska köttet är mer hälsosamt och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Speciellt när du äter det kött som har fått äta gräs eftersom det innehåller mer omega-3-fettsyror än konventionellt kött.